Bemutatkoztak az új ODT tagok - ülésezett az Országos Diáktanács

Bemutatkoztak az új ODT tagok - ülésezett az Országos Diáktanács

2023.12.15-én is ülésezett az Országos Diáktanács, ahol bemutatkoztak az új tisztviselők, átbeszélték az idei Országos Diákparlamenten megfogalmazott 58 ajánlási pontból a még meg nem beszéltek jelenlegi helyzetét. Az ülést Dr. Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár vezette. Dr. Jásper András, a Diákközéletért Alapítvány részéről is jelen volt az egyeztetésen.

Bemutatkozás

Dr. Balatoni Katalin helyettes államtitkár köszöntötte a jelenlévőket és gratulált az újonnan megválasztott tisztviselőknek. Felkérte az újonnan megválasztott tagokat és póttagok a bemutatkozásra. A tagok szinte mindannyian vezetői az iskolai diákönkormányzatoknak. Többen más szervezetek tevékenységébe is, mint például a Nemzeti Ifjúsági Tanács munkájába is bekapcsolódtak. Ilyen például Csomor Boldizsár is, aki a NIT nemzetközi munkájába csaltkozott és hazánk egyik EU ifjúsági delegáltjaként képviseli a fiatalok hangját. Bemutatkozásukban elmondták, hogy örülnek az együttműködésnek és bíznak a közös munkában.

Ezek után Dr. Balatoni Katalin elmondta, hogy nem csak itthon, hanem a határon túl is végzett pedagógusképző munkát. Több mint 20 éve pedagógus, az óvodától a pedagógusképzésig dolgozott, egyaránt képviseli a pedagógusokat, a diákokat és a szakmaiságot. Elmondta, hogy édesanyaként is látja az oktatást. Hozzátette, hogy nagyon fontosnak tartja a kommunikációt és az aktív párbeszédet a munkája során. Felidézte, hogy az első munkanapja is az Országos Diáktanács ülésével indult. Nagyon örül a közös munkának és szép eredményeket kíván a testületnek.

Egyeztetés az Országos Diákparlament ajánlásairól

Az ODP óta még meg nem tárgyalt 9 ajánlási pontról esett szó. Ennek fényében az 50. ajánlás volt az első, ami a következő: “Jöjjön létre kampány az Országos Diákparlament és az Országos Diáktanács népszerűsítésének céljából.”

Felvetették az aktívabb népszerűsítést továbbra is. Lehet, hogy egy Tolna vármegyei mintára kérdőívben fogják megszólítani a fiatalokat. A Diáktájékoztatás részéről kérés jött a fiatalok számára, hogy az organikus elérést segítve osszák meg a tartalmainkat, ezzel is elősegítve a népszerűsítést. A diákok örömmel mondták el, hogy sokuk számára már segítséget tudott nyújtani az oldalunk.

Ezek után az 51. ajánlás került napirendre, ami így szól: “Legyen az Országos Diáktanácsnak jogszabályi háttere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben.”

A diákok véleménye szerint fontos lenne a jogi háttér. Dr. Jásper András elmondta, hogy bővebben utánanéznek a lehetőségeknek.

Dr. Jásper András

52. ajánlás – “Az új beruházások és felújítások esetében vegyék figyelembe az Uniós környezetvédelmi szempontokat. Mint például az elektromos kézszárítók előnyben részesítése a papír kéztörlőkkel szemben vagy a fotocellás eszközök létesítése.”

Felmerült egy egri gimnázium felújítási kérdése. Balatoni Katalin elmondta, hogy fejlesztési stratégiákat készítenek folyamatosan. Az intézmények felújításában kitért arra is, hogy minden intézmény más-más energetikai állapottal rendelkezik. Az új intézményeknél és felújításoknál az EU-s szempontokat is figyelembe veszik.

Dr. Balatoni Katalin helyettes államtitkár

53. ajánlás: “Az intézményvezetői pályázat során a diákönkormányzat kapja vissza a véleményezési jogát.”

A Tankerületekhez továbbra is küldhetnek a diákok véleményeket. Fontos figyelembe venni, hogy nem minden intézmény állami fenntartású – erről tájékoztatta a testületet dr. Jásper András. Az állami intézményeknél kötelező a pályáztatás. Amennyiben tegyük fel egy fegyelmi eljárás miatt valakit elmozdítanak a pozíciójából, akkor megbízott intézményvezetőt neveznek ki addig, ameddig egy pályázatot elnyert személy kinevezése nem történt meg.

54. ajánlás: “A tanulói jogviszony megszűntét követő első sikeres, legalább 45%-os szintemelő érettségi vizsga legyen ingyenes.”

Erre a kérdéskörre visszatérnek még a tanács tagjai.

55. ajánlás: “Legyen újra egységes diákparlament, amelyen a szakképzésben tanuló diákok is vegyenek részt.”

A szakképzés a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz tartozik, a köznevelés pedig köztudottan a Belügyminisztériumhoz. Egyeztetnek még az együttműködés körüli kérdéskörről.

56. ajánlás: “A fenntartó biztosítson minden iskolai diákönkormányzat számára a tanulók számával arányos költségvetést.”

Jásper András elmondta, hogy ez egy visszatérő probléma, hiszen a pénzkezelést és más ügyköröket is tisztázni kell. Az iskolai alapítványok, civil szervezetek és a diákönkormányzatok köthetnek megállapodást a financiális kérdések kezelésére. Erre a kérdésre is még a későbbiekben visszatérnek.

57. ajánlás: “Központilag engedélyezzék 9. évfolyamtól a digitális eszközökön való jegyzetelést a tanórán. Valamint ösztönözzék az állam által biztosított digitális eszközök használatát.”

Dr. Balatoni Katalin elmondta, hogy most is zajlik egy notebookosztási program. A pedagógusok módszertanát és autonómiáját tiszteletben tartják. Folyton hangsúlyozzák, hogy tudatos felhasználókká váljanak a diákok, viszont ez nem szabályozható központilag. A diákönkormányzatok véleményezési jogkörében eljárva kezdeményezhetik a digitális eszközöket tiltó rendelkezések kiiktatását az intézményük házirendjéből.

58. ajánlás: “A szülő által leigazolható napok száma legyen központilag meghatározott minimum 5 napban.”

A helyettes államtitkár elmondta, hogy vannak olyan esetek, amikor a gyermek betegségekor valaki nem viszi el orvoshoz a gyermeket, csak a szülő igazolja le a hiányzását. Ebből kialakulhat az is, hogy a betegség nem időben történő felfedezése komolyabb következményekkel járhat. Az iskolai házirend szabályozza az igazolások kérdéskörét is, így a diákönkormányzat is kezdeményezheti a módosítást, csakúgy mint az előző ajánlási pontnál. 

Egyebek

Az Agrárminisztérium az ODP és a köznevelési államtitkár kérésére akciót indíttatott a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatallal. 191 iskolai büfében tartottak ellenőrzést. Összességében elégedettek voltak. 18 esetben szabtak ki bírságot, s összesen több mint 600 ezer forint értékben. A Hivatal oldalán a közétkeztetés aloldalon meg lehet tekinteni a nyilvántartásba vett hitelesített konyhákat, tálalóhelyiségeket is. 

A diákok érdeklődtek a jövő évi Országos Diákparlament megrendezésének kérdéséről kapcsolatban. Arról tájékoztatták őket, hogy a belügyminiszter még nem hozott döntést ezzel kapcsolatban. Amint tudni lehet a tárcavezető döntését, tájékoztatni fogják a diákokat.

Fotók: Diáktájékoztatás/Stekler Bendegúz