Megtartotta októberi ülését az Országos Diáktanács

Megtartotta októberi ülését az Országos Diáktanács

2023. október 20-án megtartotta a soron következő ülését az Országos Diáktanács. Az ülésen részt vett továbbá dr. Jásper András, a Diákközéletért Alapítvány elnöke és Kovács Péter a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke.

Az ülés elején az Országos Diáktanács novemberre tervezett székesfehérvári kihelyezett ülését egyeztették a delegáltak.

Az Országos Diákparlament ajánlásairól:

A szeptemberi ülésen a 36. ajánlásig jutott el az ODT, emiatt most innen folytatták a munkájukat.

37. ajánlás: „Igényeljük a diákok kompetenciamérés, érettségi, és a középiskolai felvételi miatt keletkező terheinek felülbírálását és csökkentését. Vezessék be a végzős évfolyamon a hivatalos érettségi szünetet április utolsó 2-3 hetében a szándékosan kivett hiányzások elkerülése érdekében.”

 • Az átgondolás megtörtént, a 2023/24-es tanévben már nincsenek őszi bemeneti mérések; tavasszal ellenben megvalósulnak a kimeneti mérések. Dr. Maruzsa Zoltán hozzátette, hogy a mérések a diákok fejlődését és a pedagógiai munka eredményességét is mérik. A kormányzat nem tervezi további tantárgyi kompetenciamérés bevezetését.
 • Folytatják a notebookok osztását, a 2024/25-ös tanévig bezárólag az 5-12 évfolyamon minden diák megkapja, aki igényli. Ezek az eszközök csökkenteni fogják a nyomást az informatika tantermeken.
 • Az ODT által megfogalmazott felvetésre ellenőrzik a kompetenciamérések feladatait, hogy az adott évfolyamon még nem tanult tartalom ne legyen benne.
 • A 12. évfolyam számára az érettségi előtti tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését tudja támogatni az államtitkárság, ezt a lehetőséget a következő tanév rendjének kiadásakor megvizsgálják.

38. ajánlás: „Készüljön hatásvizsgálat arról, hogy a 2020-as NAT-ban módosított követelmények csökkentették-e a lexikális követelményeket az előző NAT-hoz képest, különös tekintettel a humán tantárgyakra, és azok érettségi vizsgáira.”

 • A 2012-es NAT nem korlátozta a maximális óraszámot a 2020-as évfolyamonként korlátozza, így az óraterhelés csökkent. A Kréta rendszerben 7%-kal csökkent az óramennyiség a 2020 előttihez képest.
 • Publikálni fognak egy felmérést, de az ODT már most kapott adatokat pl.: földrajz tantárgyban középszinten 78 topográfiai fogalommal kevesebb az érettségin elvárt tudásanyag. Történelem tantárgyból a 7-8. évfolyamon 351-ről 221-re, a 11-12. évfolyamon 640-ről 397-re csökkent a kötelező lexikai elemek száma. Matematikából kikerültek a követelmények közül a trigonometrikus függvények.

39. ajánlás: „Igényeljük a 2020-as NAT-ban bevezetett tankönyvek tartalmi és logikai felülvizsgálatát, fejlesztését és javítását.”

 • A tankönyvek felülvizsgálata, fejlesztése és javítása folyamatos.
 • Minden tankönyv elérhető digitálisan is a tankonyvkatalogus.hu oldalon, illetve az okostankönyvek a Nemzeti Köznevelési Portálon.
 • Amennyiben a diákok vagy tanárok hibákat találnának a tankönyvekben, azokat jelezzék az Országos Diáktanács tagjai felé, akik pedig jelzik az Államtitkárságon keresztül a szerkesztőknek.

40. ajánlás: „Középiskolai oktatás ellátása digitális eszközökkel (tabletté alakítható laptopokkal) az érettségire való hatékonyabb felkészítés és a diákközpontúbb oktatás érdekében. Ezen osztályokban kizárólag az előzetes képzéseken részt vett pedagógusok taníthassanak.”

 • Tömeges eszközszállítás van folyamatban. 2022 tavaszán kiosztottak 120.000 notebookot, 140.000 eszköz most az ősszel érkezik az iskolákba. Az ülés napjáig 80.000 eszközre jött be igénylés. Az eszközigényléssel együtt egyébként a pedagógusok online tanfolyamot is kapnak, ami segítségével megtanulja az eszköz használatát.
 • Többféle kurzusból is választhatnak majd a tanulók a KRÉTA rendszerben megnyíló lehetőségnek köszönhetően, ilyen kurzus lesz például a gépírás, de a KRESZ terén is terveznek további fejlesztéseket.

41. ajánlás: „Az előrehozott érettségi vizsgatárgyak kibővítése.”

 • Az Államtitkárság 2020-ban ezt a felülvizsgálatot elvérezte, bővítették a kört, azt kérték az ODT tagjaitól, hogy tegyenek konkrét javaslatot, hogy milyen tantárgyakkal lenne érdemes még bővíteni ezen vizsgák listáját.

42. ajánlás: „Legyen ingyenes minden olyan komplex nyelvvizsga (szint, típus) amely elsőre sikerül a középfokú végzettség megszerzéséig.”

 • Nem közneveléshez tartozik ez, hanem a családpolitikai területhez.
 • A Kréta rendszerben elérhető ugyanakkor az Idegen Nyelvi Modul, amely az első mesterséges intelligencia alapú fejlesztés a Krétában, és ingyenesen elérhető mindenki számára.
 • A sikeres vizsgák díját pedig valóban visszatéríti az állam, de csak a nyelvek egy meghatározott körében, ezen nyelvek köre munkaerőpiaci okokból rögzített.

43. ajánlás: „Javasoljuk, hogy a történelem érettségi esetén kronológiával ellátott atlasz használható legyen, valamint idegen nyelvű atlasz használatát idegen nyelvű történelem érettségi esetén.”

 • Nem terveznek ilyet lépni, viszont animációs atlaszokat fejlesztenek, amikkel a tananyag átadása és rögzülése egyszerűsödik.

44. ajánlás: „A diák önhibáján kívüli okból elmulasztott felvételi vizsga, pótló vizsga legyen pótolható.”

 • Nem látják akadályát a világjárványos időszak alatt bevezetett 2 pótvizsgás rendszert megtartani.

45. ajánlás: „Javasoljuk, hogy bővítsék a Határtalanul programhoz hasonló pályázatok anyagi forrását.”

 • Nem közneveléshez tartozó pályázat, de már továbbították az illetékesek felé, a Határtalanul! pályázaton idén is minden érvényes pályázatot támogat a kormányzat.
 • A köznevelésben tanuló diákok számára elérhető ERASMUS-lehetőségek kommunikációjára még nagyobb hangsúlyt fogna fektetni, mivel jelenleg kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, annak ellenére, hogy minden pályázati felhívást jelenleg is megküldenek minden igazgatónak.

46. ajánlás: „A minisztérium pályázatok útján biztosítson pénzügyi forrásokat az osztály-, és tanulmányi kirándulások támogatására.”

 • Ez jelentős forrásigényt jelentene, az anyagi igényeit ennek a kérésnek felmérték.
 • Jelenleg is támogatja a Kormány az osztálykirándulásokat az ingyenes vasúti szolgáltatás biztosításával frekventált 25 településre. Megvizsgálják a program bővítésének lehetőségét.

47. ajánlás: „Kérjük a Külföldi Nyelvtanulási Program (KNYP) elindítását. A projekt lebonyolításának megtervezésébe vonják be az ODT-t.”

 • 2020-ban a járvány miatt maradt el, jelenleg pedig a háborús infláció miatt nem tudják ezt a programot finanszírozni, az erőforrásokat az energiaszámlák kifizetésére és a pedagógus bérek emelésére fordítják, ha újra beindul a gazdasági növekedés, akkor lehet majd újra elővenni ezt a programot.

48. ajánlás: „Az emelt szintű érettségi vizsgákat kizárólag a megfelelő továbbképzést elvégző szaktanár javíthassa.”

 • Jelenleg is így van. Ha valaki ezt másképp tapasztalja, jelezze a Kormányhivatal vagy az államtitkárság felé.

49.ajánlás: „Az érettségi változásáról szóló döntések átállási ideje 2 tanévről 4 tanévre változzon.”

 • Az Államtitkárság véleménye szerint indokolatlan a 4 évre bővítés. Az érettségire felkészítés a 11-12. évfolyamokon történik. A vizsga tartalmát a vizsgaszabályzat rögzíti, nem a különféle pedagógiai programok.
 • A következő tavaszi érettségi időszak után az ODT kérésére az Államtitkárság egy mérést készít, amiben összehasonlítja a 4 évfolyamos rendszerben tanuló és a 6- és 8 évfolyamos rendszerben tanuló diákok eredményeit az új érettségi rendszerben.

 

Terveink szerint az ODT következő üléséről is jelentkezünk. Bízunk benne, hogy  tudósításunkkal minél több diákhoz és a diákérdek-képviselet iránt érdeklődőhöz el tudjuk juttatni a hiteles információt.

Kiemelt kép: Az Országos Diáktanács (ODT) csoportképe a 2023. februárjában..

Fotó: Diáktájékoztatás