Megtartotta a tanév első ülését az ODT

Megtartotta a tanév első ülését az ODT

2023. szeptember 22-én megtartotta a soron következő ülését az Országos Diáktanács. Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár bemutatta az újonnan kinevezett helyettes államtitkárt, Balatoni Katalint. Az ülésen résztvett továbbá dr. Jásper András, a Diákközéletért Alapítvány elnöke és Kovács Péter a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke. Az ülésen két napirendi pontot tárgyaltak.

Aktualitások és a szünidő alatti történések

Az ülés elején szó esett arról, hogy mi történt a szünidőben, valamint milyen aktualitások vannak a köznevelés rendszerében. A témák és történések pontokban:

 • Hatályba lépett a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény.
 • Két új kerettanterv is kiadásra került a nyár folyamán.
 • A hatályba lépett törvény az anafilaxiás sokk adatkezelésére vonatkozó törvénymódosítást is tartalmazott, ami alapján intézkedéseket vezettek be.
   • Az intézmények tanévkezdéskor felmérik, hogy van-e érintett tanulójuk.
   • Az érintett intézményekben az Oktatási Hivatal meghirdetett az Országos Mentőszolgálattal közösen egy felkészítést az ilyen esetek kezelésére.
   • Az érintett feladatellátási helyekre beszereznek allergiaellenes, életmentő gyógyszereket.
 • A tanév elején elkezdődtek az iskolai erőszak megelőzésével, elhárításával kapcsolatos továbbképzések, valamint tematikus programok, erről miden igazgató tájékoztatót kapott.
 • Az államtitkárság a tanévkezdés előtt az igazgatóknak megyei konferenciákat szervezet, melyeken összesen mintegy 6000 fő vett részt.

Az Országos Diákparlament ajánlásairól:

29. ajánlás: “Az intézményi ellenőrzéseket végző hatóság, az intézmények ellenőrzése során kiemelten figyeljen arra, hogy az iskolai DÖK a diákok érdekei, a rá vonatkozó jogszabály, a saját SZMSZ-e és az intézmény házirendje szerint működik.” 

 • Megvizsgálták az eseteket. A kormányhivatal ellenőrzi a belső működést és dokumentációkat. A Kormányhivatalok felé egy olyan felhívást adnak, hogy az éves ellenőrzéseknél erre térjenek ki. Van tanfelügyeleti komplex eljárás is, ebben az esetben az Oktatási Hivatal ellenőrzi a működést, olyan helyszíneken, ahol az adatokból azt látják, hogy valami probléma lehet. 

30. ajánlás: “A diákönkormányzat rendelkezzen javaslattételi joggal a pályaválasztási napok módjának meghatározásában.” 

 • Erre most is van lehetőség a 20/2022-es EMMI rendelet alapján, amely gyakorlatilag a pályaválasztási célú rendezvényeket szabályozza. Az intézményi történésekről az államtitkár azt gondolja, ha erre van igény, akkor jobban ki tudják hangsúlyozni a rendeletben a diákönkormányzatok szerepét. Helyben lenne fontos, hogy a diákönkormányzat javaslatokkal éljen az igazgató felé. Mindazonáltal nem lenne szerencsés központilag túlszabályozni ezeket a pályaválasztási eseményeket, hiszen tekintettel kell lenni a helyi, iskolai szintű igényekre és sajátosságokra.

31. ajánlás: “A diákok érdekképviseletével kapcsolatos teendők ellátása kapcsán keletkező hiányzások iskola érdekű távollétként legyenek dokumentálva. Ezen felül legyen megteremtve a kollégiumi ellátásban részesülők, kollégiumi vonatkozású hiányzásainak külön való feljegyzésének lehetősége a KRÉTA rendszerben, mely nem terheli tovább a tanuló iskolai hiányzásait.” 

 • Ez a pont hosszasabb utánajárást igényel, leginkább jogi szempontból, hiszen jelenleg csak igazolt vagy igazolatlan hiányzás létezik. A diákönkormányzati munkából fakadó hiányzás igazoltnak számít, negatív következménye nincs. Itt lényegében a diákok az ODP-n azt szerették volna elérni, hogy amennyiben egy intézményhez tartozik a kollégium és az iskola/gimnázium, akkor ne folyjon egybe a kollégiumi hiányzás és az iskolai hiányzás.

32. ajánlás: “A Nemzeti Alaptanterv 9/10. évfolyamára kerüljön beépítésre az alapfokú elsősegély gyakorlati oktatása” 

 • Az osztályfőnöki órákra kerettantervet adtak ki a nyáron ezzel a témával kapcsolatban.
 • Zajlik a tartalomfejlesztés, a BM Egészségügyi Államtitkárságával és az Oktatási Hivatallal. Elsőként az alsósok számára ment ki ilyen tananyag.

33. ajánlás: “Tantermi kereteken belüli fakultatív, ingyenes KRESZ, egészségügyi oktatás 9-12. osztályos tanulók számára.”

 • A nyáron ezzel a témával kapcsolatban is egy kerettantervet adtak ki az osztályfőnöki órákra.
 • Ennek is zajlik a tartalomfejlesztése –  a Krétában eddig is elérhető volt egy KRESZ bevezető. Dr. Maruzsa Zoltán felajánlotta, hogy az online KRESZ-tanfolyam moduljának elvégzésére is lehetőséget biztosítsanak és felmerült ennek beépítése a Krétába. Tehát ha elvégzi a tanuló online a kurzust, majd sikeres vizsgát tesz a Közlekedési Hatóságnál, akkor már mehet is a gyakorlati oktatásra. Ezzel sok pénz maradhat a családoknál/diákoknál, ezzel kapcsolatosan egyeztetéseket fog folytatni.

34. ajánlás: “A tantárgyak korszerűsítésének érdekében vizsgálják meg és erősítsék a tantárgyak közti összhangot.” 

 • Bevezető: Az alaptantervet 5 évente kell felülvizsgálni, így a 2020-as NAT felülvizsgálatának 2025-ig meg kell történnie.
 • Ez a munka folyamatos  – a tanév rendjének része, hogy az Oktatási Hivatalnak fel kell mérnie a NAT végrehajtási kérdését.
 • Ami még ehhez kapcsolódó kérdés volt:  tankönyvekben 2020-21-22-23-ban végeztek a tankönyvfejlesztésekkel, így most össze kell vetni a kiadott tankönyveket keresve a redundáns (többszörösen megjelenő) részeket a teljes tankönyvsoron! – ez a folyamat 2024 januárjában fog elkezdődni.
 • Év végéig még 35 okostankönyv fog publikálásra kerülni. Folyamatban vannak még feladatfejlesztések, versek színészek általi felmondatása, és digitális atlaszfejlesztés is.

35. ajánlás: “Bővítsék a természettudományos tantárgyak gyakorlati oktatását segítő eszközpark fejlesztéséhez szükséges keretösszeget. Ennek a keretösszegnek a megállapításához vegyék figyelembe az intézmények infrastrukturális állapotát és szakmai véleményét.” 

 • A Öveges József Program keretein belül fejlesztve lett a kísérleti eszközpark illetve több iskolai labor is. Dr. Maruzsa Zoltán elmondása szerint a jövőben érdemes lehet a kísérletek digitalizációjának olyan módját megtalálni, mely érdekes és befogadható a diákoknak a tanórai idő és erőforráskeret megfelelő felhasználásának érdekében. Ezért azt javasolta, hogy rögzítsék ezeket videóra, majd pedig az okostankönyv felületén elérhetővé teszik mindenki számára, bármikor megtekinthető, mindenki számára hozzáférhető módon. Ez a pedagógusnak is egyszerűsít a munkáján, bár természetesen ahol a kísérletet indokoltnak tartják megcsinálni, ott erre van lehetőség.

36. ajánlás: “Az Oktatási Hivatal készítsen vármegyei hiányszakmai és egyéb felmérések alapján éves szinten egy javaslatcsomagot, ami az iskolákban történő pályaorientáció témáira, tartalmára, megszervezésére és lebonyolítására vonatkozik.” 

 • Erre a kérdésre még visszatérnek, továbbra is mindenki figyelmébe ajánlja az Államtitkárság a Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszközt.
 • Felmerült annak lehetősége, hogy minden szakma képviselőjével készüljön  pályaorientációs interjú és a portálon kerüljön közzétételre.

Terveink szerint az ODT következő üléséről is jelentkezünk. Bízunk benne, hogy  tudósításunkkal minél több diákhoz és a diákérdek-képviselet iránt érdeklődőhöz el tudjuk juttatni a hiteles információt.

Kiemelt kép: Az Országos Diáktanács (ODT) csoportképe a 2023. évi Országos Diákparlamenten (ODP).

Fotó: ÖKK Fehérvár/Simon Erika