Skip to content

Képviselj!

Hogyan tudod megváltoztatni az iskolád?

Az oktatás érdekképviselete nagyon szerteágazó, színes rendszer, amiben néha nehéz tájékozódni és megérteni, hogy is épül fel. Ebben segítenek a beszámolóink, híreink és videósorozataink, hogy te is megértsd, hogyan tudod megváltoztatni az iskolád vagy akár az egész oktatást.

Hol tudod képviselni az érdekedet?

Te, mint a Köznevelésben tanuló diák, alapvetően 4 helyen tudod befolyásolni az iskolád. Ezeket diák-érdekképviseleti szerveknek hívják, ezeken a helyeken tudod elmondani a véleményedet, egyeztetni a többi diáktársaddal és beszélni a fenntartóval (Iskolaigazgató, Tankerület igazgató, Település polgármester, Köznevelésért Felelős Államtitkár).

Részleten rá kattintva tájékozódhatsz.

Iskolai/kollégiumi diákönkormányzat

Az iskolai, illetve kollégiumi diákönkormányzat célja egyszerű, képviselni az adott intézményben tanuló diákok érdekeit és jogait az iskolavezetőség és a fenntartóval szemben.

A diákönkormányzat ezenkívül gyakran aktívan részt vesz különböző iskolai programok szervezésében, az iskola/kollégium közösségének középpontjává, építőjévé válik.

Kik a tagjai?

A DÖK összetétele iskolánként eltérő, de általában a következő:

 • Osztályképviselők (osztályonként 2-2 fő, ők képviselik az osztályok érdekeit a DÖK-ben),
 • Vezetőség (az osztályképviselők választják meg őket, feladatuk összefogni a DÖK munkáját)

Milyen esetekben fordulj hozzájuk (gyakori példák)?

 • Nincsen WC, szappan papír a mosdókban
 • Nem tetszik a csengetési rend
 • Iskolai lángos evő versenyt szeretnék szervezni

Tankerületi tanács és a hozzá tartozó diákönkormányzati tanács

A tankerületi tanács célja a tankerületi központ működésével kapcsolatos javaslattétel és véleményezés. Ezenkívül a tanács részt vesz a hosszú távú fenntartói stratégiai döntések megalapozásában is.

Kik a tagjai?

 • Tankerület Központ igazgatója (ő vezeti a tanácsot)
 • Országos önkormányzati szövetségek képviselői
 • Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének képviselője
 • Nagycsaládosok Országos Egyesületének képviselője
 • Diákképviselő

Ki ez a diákképviselő?

A tankerületi tanács diákképviselőjét az adott tankerületben működő diákönkormányzatok választják meg.

A választásra nincsen kötelezően előírt eljárás, ez tankerületenként eltérhet. Néhány kerületben a választás lebonyolítására létrehozzák az ún. Tankerületi Diákönkormányzat Tanácsot, amelynek aztán megválasztott elnöke lesz a diákképviselő.

A DÖK tanács rendszeresen ülésezik a tankerületi központ vezetőivel, ezzel lehetőséget teremtve a tanulók problémáinak és javaslatainak hatékony közvetítésére.

Kik a DÖK tanács tagjai?

 • A tankerület diákönkormányzatainak képviselői

Milyen esetekben fordulj hozzájuk (a DÖK tanácshoz, vagy diákképviselődhöz)?

 • Tábort szeretnék szervezni a tankerület diákönkormányzati vezetői számára
 • Többszöri kérésre nem oldódott meg a mosdók WC/szappan probléma

Városi/megyei diákönkormányzat

A városi és megyei diákönkormáyzatok célja nagyon hasonló más testületekéhez, helyi szinten képviselni a diákok érdekeit az önkormányzatokkal szemben.

Tagjaik kiválasztásában nincsen általános szabály, megyénként eltérő, általában jelentkezés alapú és diákok általi választással történik. A testületeket általában egy elnök, vagy diákpolgármester vezeti, mandátumuk helyenként eltérő.

Fontos feladatuk emellett különböző ifjúsági programok szervezése, az önkormányzat és különböző alapítványok bevonásával, valamint évente megyei- és városi diákparlamentekre is sor kerülnek, ahol megvitatják aktuális ügyeiket, és kéréseiket továbbítják a döntéshozók felé.

Fenntartásukat egy alapítvány, vagy maga a város végzi.

Megyei és Országos Diákparlament

Az Országos Diákparlament célja a tanulók rendszerszintű problémái és javaslati összegyűjtése, és javaslatok megfogalmazása a kormány részére.

Az ODP kétévente ülésezik.

Kik a tagjai?

 • Megyei Diákparlamenti küldöttek (kb. 300-an)

Hogy lehetek Megyei Diákparlamenti küldött?

A Megyei Diákparlamenteket évente hívják össze, és tagjai az adott megye diákönkormányzatainak küldöttei.

A meghívók kiküldése és az MDP megszervezésének feladata az adott megye Pedagógiai Oktatási Központja.

Milyen esetekben fordulj hozzájuk (az megyei/országos diákparlamenthez)?

 • Nem tetszik a Nemzeti Alaptanterv
 • Ki szeretnéd bővíteni az elfogadott igazolások körét
 • Több jogot szeretnél a diákönkormányzatoknak

Országos Diáktanács

Az Országos Diáktanács feladata figyelemmel kísérni az ODP javaslatainak teljesülését. Ennek céljából havonta ülésezik az Oktatásért Felelős Államtitkárral, ahol ezekről tárgyal.

Kik a tagjai?

 • A Megyei Diákparlamentek által megválasztott tagok és póttagok

Az ODT tagjainak elérhetősége megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján.